Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Tại Sao Phải Có Kế Hoạch Kinh Doanh Online? | MOA: Các nghiên cứu kinh tế chỉ ra rằng, lượng khách hàng liên hệ mua hàng của một doanh nghiệp đã tăng gấp 3 lần khi có một bản kế hoạch kinh doanh bài bản. Tức là nếu người mua hàng của bạn chỉ là 500 người, thì một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ mang lại cho bạn 2000 vị khách mua hàng, cũng tức là doanh thu của bạn sẽ tăng lên gấp 3 lần.
Vậy bạn đã thấy tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh rồi chứ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup --------------------------------------------------->