Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Nên Kinh Doanh Online Sản Phẩm Gì Cho Năm 2018? | MOA: Có đến 40% những người kinh doanh online thất bại vì chọn sai sản phẩm. Nhiều người bất chấp bán tràn lan sản phẩm trên thị trường nhưng không biết đã có nhiều người bán bán sản đó hay chưa, các yếu tố quyết định mặt hàng đó có nên xuất hiện trên thị trường online hay không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup --------------------------------------------------->