Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Tắt, mở, xoá, chỉnh sửa quảng cáo là những thao tác cơ bản mà người chạy quảng cáo Facebook cần phải biết.
Bạn cần phải theo dõi để đánh giá với chi phí mình bỏ ra thì có hiệu quả hay hay chỉ tiêu mà mình đề ra hay không, từ đó điều chỉnh hợp lý để đạt được mục tiêu.

1. Cách tắt/mở quảng cáo Facebook


Quảng cáo Facebook bạn có thể tắt mở bất kỳ lúc nào muốn. 

VD như trong trường hợp bạn test thử các mẫu content, banner, video.. nào mang về hiệu quả tốt nhất. Bạn có thể ngưng chạy những test không hiệu quả. Hoặc đã đạt được mục tiêu đề ra khi chạy quảng cáo có thể ngưng.

Vào trình quản lý tài khoản -> chiến dịch -> nhìn qua bên trái có phần bật/ tắt quảng cáo mà mình đã khoanh đỏ như dưới hình. Xem chiến dịch nào muốn bật thì click vào đó (nó chuyển sang xanh dương là bật). Còn muốn tắt thì ngược lại.

Tắt/ Mở Quảng Cáo
Minh Họa Tắt/ Mở Quảng Cáo

2. Chỉnh sửa quảng cáo trên Facebook


VD: Bạn cài đặt quảng cáo từ ngày 10/10 đến ngày 20/10. Nhưng đến ngày 15/10 thì tắt đi.

Sau đấy ngày 21/10 bạn muốn bật lên chạy lại. Nhưng khi bật nút lên thì quảng cáo vẫn không chạy. Lý do là quảng cáo đã hết ngày rồi giờ muốn chạy bạn phải vào chỉnh sửa và tăng ngày lên.

Để chỉnh sửa 1 quảng cáo bất kỳ, rê chuột lại dưới TÊN của quảng cáo click chỉnh sửa.

Chỉnh Sửa Quảng Cáo Trên Facebook
Chỉnh Sửa Quảng Cáo Trên Facebook

Hoặc tick “ v “ và chọn CHỈNH SỬA. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa:

Tăng hoặc giảm ngày chạy quảng cáo
Chỉnh sửa ngân sách
Thay đổi đối tượng, vị trí quảng cáo, thiết bị hiển thị

Chỉnh Sửa Ngân Sách Quảng Cáo Trên Facebook
Chỉnh Sửa Ngân Sách Quảng Cáo Trên Facebook

Sau chi chỉnh sửa xong click nút đăng để Facebook cập nhật lại thông tin.

Cập Nhật Thông Tin Chỉnh Sửa
Cập Nhật Thông Tin Chỉnh Sửa

Lưu ý:
+ Nếu quảng cáo đang hiệu quả thì chỉ nên thay đổi ngân sách và ngày chạy quảng cáo, đừng thay đổi đối tượng hay vị trí quảng cáo.
+ Còn trong trường hợp không hiệu quả thì muốn chỉnh sao cũng được.

3. Cách xoá quảng cáo Facebook


Trong một số trường hợp bạn muốn xoá quảng cáo đi thì chỉ cần tick “v” vào quảng cáo muốn xoá sau đó click vào KHÁC và chọn XOÁ

Xóa Quảng Cáo Facebook
Xóa Quảng Cáo Facebook


4. Sao chép quảng cáo


Chức năng này sử dụng trong trường hợp bạn muốn tạo thêm quảng cáo giống nhóm quảng cáo cũ. Mình hay ứng dụng nó để tăng thêm chi phí quảng cáo. Hoặc chạy quảng cáo cho bài viết mới cùng với đối tượng khách hàng cũ thì làm cách này cho nhanh.

Sao Chép Quảng Cáo Facebook
Sao Chép Quảng Cáo Facebook

Để sao chép tick v vào quảng cáo gốc muốn sao chép, sau đó CLICK chọn SAO CHÉP.

Sao Chép Quảng Cáo Facebook
Sao Chép Quảng Cáo Facebook

Nếu bạn muốn chỉnh sửa gì thì chỉnh sửa còn không thì nhấn lưu là xong.

5. Quản lý ngân sách quảng cáo


Phần này sẽ giúp bạn kiểm tra hiện tại bạn đang nợ Facebook bao nhiêu tiền?

+ hạn mức mà Facebook cho bạn nợ là bao nhiêu?

Lưu ý: nếu tài khoản quảng cáo của bạn phải tiền vào trước thì mới chạy được thì nó chị hiện lên số dư thôi.

VD: bạn nạp vào 100k chạy hết 35k thì nó hiện ra số dư là 65k.

Rê chuột vào dấu 3 gạch TRÌNH QUẢN LÝ QUẢNG CÁO chọn TẤT CẢ CÔNG CỤ LẬP HOÁ ĐƠN

Cách Vào Quản Lý Ngân Sách Facebook
Cách Vào Quản Lý Ngân Sách Facebook

Minh Họa Số Tiền Nợ Facebook
Minh Họa Số Tiền Nợ Facebook

TỔNG KẾT


Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn những điều cơ bản về cách tắt mở, chỉnh sửa, xóa và kiểm tra số dư trong quảng cáo Facebook. Mong bài viết có thể giúp những người bắt đầu chạy quảng cáo Facebook có những hiểu biết cơ bản. Chúc bạn thành công

Học viện MOA “Học được, làm được”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup --------------------------------------------------->